Booking.com
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Europejska Stolica Kultury 2014 – Ryga

Posted by on 6 lutego, 2014

Baszty starego miasta Rygi

Jeszcze jednym powodem wybrać się do Rygi jest nie tylko to że Ryga od kilku lat już jest miejscem wydarzeń kulturalnych na skale międzynarodową, ale i to że w 2014 roku Ryga stanie się epicentrum kulturalnym Europy – Europejska Stolica Kultury 2014. Podczas swojego roku jako Europejskiej Stolicy Kultury, odbędzie się tutaj mnóstwo imprez – kultura w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. W Rydze zaplanowano ponad 200 kulturalnych wydarzeń, z pewnością i Łotysze i turyści znajdą coś dla siebie. 365 dni w roku, z nowym rozumieniem kultury jako pozytywnej siły zmian w życiu ludzi. Ten rok, już rozgrzewa osobistości kultury do przedstawienia Rygi jako Europejskiej Stolicy Kultury 2014 i organizacji różnych ciekawych wydarzeń.

Ryga, ulica KramuW 2014 podróżujący będą mieć istotny dodatkowy powód, aby odwiedzić Rygę, gdyż największe miasto Łotwy zostało wybrane Europejską Stolicą Kultury i będzie zabawiać gości podczas niezliczonych imprez poświęconych temu zdarzeniu.

Ryga posiada wiele zabytków słynnych w całej Europie i świecie – najważniejsze obejmują stare miasto (Ryska starówka), Ryska secesja, oraz mniej znaną – architekturę drewnianą.

Niematerialną wartością Rygi jest wielokulturowe społeczeństwo, które było i jest charakterystyczne od samego początku, ponieważ ludzie wielu różnych narodowości mieszkali i mieszkają tu razem – Niemcy, Polacy, Szwedzi, Rosjanie i Łotysze. I to najlepiej widać w architekturze miasta.

Zgłoszono 340 propozycji, z których 100 zostało włączonych do programu. Jednym z głównych wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury 2014 w Rydze mają być Światowe Dni Chórów, w ramach których wystąpić ma 20 000 chórzystów z blisko 90 państw. Miasto planuje również wystawę „Książka. 1514-2014” prezentującą 500 lat historii drukowanej książki. Część wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy Kultury odbędzie się w regionie oraz miastach Cesis i Liepaja, które również starały się o tytuł.

W roku 2014 każdy będzie mógł poznać współczesną muzykę łotewską, sztukę, kino i pop kulturę, a muzea przygotowują specjalne wystawy i pokazy.

Goście będą mogli cieszyć się muzyką w wykonaniu światowej sławy chórów łotewskich, wspaniałej inscenizacji operowych, przedstawień artystycznych, nowoczesnych popularnych koncertów muzyki, wystaw, wielkich uroczystości narodowych i wiele innych wydarzeń, w których będzie można wziąć udział.Satrówka Rygi

Ryga jest już miejscem wydarzeń kulturalnych na skale miedzynarodową, ale w 2014 roku stanie się epicentrum kulturalnym Europy. Podczas swojego roku jako Europejskiej Stolicy Kultury, odbędzie się tutaj mnóstwo imprez – kultura w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. 365 dni w roku, z nowym rozumieniem kultury jako pozytywnej siły zmian w życiu ludzi. Ten rok, już rozgrzewa osobistości kultury do przedstawienia Rygi jako Europejskiej Stolicy Kultury 2014 i organizacji różnych ciekawych wydarzeń.

W 2014 podróżujący bedą mieć istotny dodatkowy powód, aby odwiedzić Ryge, gdyż serce Łotwy zostało wybrane Europejską Stolicą Kultury i będzie zabawiać goośi podczas niezliczonych imprez poświęconych temu zdarzeniu.

Panorama starego miastaRiga posiada wiele zabytków słynnych w całej Europie i świecie – najważniejsze obejmują Old Riga, Art Nouveau, oraz architekturę drewnianą.

Nieuchwytną wartością jest wielokulturowe społeczeństwo, które było charakterystyczne od samego początku, ponieważ ludzie wielu różnych narodowości mieszkali tu razem – Lotysze, Niemcy, Rosjanie, Polacy, Szwedzi, Finowie i inni. Johann Gottfried Herder i Immanuel Kant odegrał ważną rolę w rozwoju niemieckiej filozofii oświecenia, był kolebką kina Siergieja Eisensteina, genialnego filozofa Isaiaha Berlina i azylu dla wielkiej opery Richarda Wagnera, a od wieków były źródłem inspiracji dla wielu innych sławnych ludzi.

Ryska secesja W roku 2014 każdy będzie mógł zapoznać się z pracą i wkładem tych osobistości, jak również poznać współczesną muzykę łotewską, sztukę, kino i pop kulturę, a muzea przygotowują specjalne wystawy i pokazy na tą okazję próbują przewyższać klasą siebie nawzajem w różnych norodności, aby przyciągnąć uwagę osób.

Goście będą mogli cieszyć się muzyką w wykonaniu światowej sławy chórów łotewskich, wspaniałej inscenizacji operowych, przedstawień artystycznych, nowoczesnych popularnych koncertów muzyki, wystaw, wielkich uroczystości narodowych i wiele innych wydarzeń, w których będzie można wziąć udział.

Serdecznie zapraszamy odwiedzić Rygą! Więcej o naszej ofercie „o nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Booking.com