Booking.com
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rigas Doms – Protestancka Katedra Arcybiskupa

Posted by on 16 kwietnia, 2015
Katedra Rigas Doms od strony Dwiny

Rigas Doms – Protestancka Katedra Arcybiskupa, największą średniowieczną świątynią krajów bałtyckich, dzieło gotyku ceglanego!

25 lipca 1211 roku odbyli się uroczystości poświęcenia przez biskupa Alberta kamienia węgielnego pod budowę kościoła

Biskup Albert (Albert von Buxhövden ur. 1165, zm. 17 stycznia 1229) uważa się założycielem miasta Rygi (1201).

Katedra Rigas Doms Kościół był zbudowany jako kościół halowy, później był przebudowany jako bazylika, wieża którego wówczas była najwyższą wieżą w Rydze. Wieża katedry ma obecnie 90 m

Trójnawowa bazylika z prostokątnym prezbiterium z niską półkolistą absydą. Wnętrze nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Od zachodu monumentalna wielokondygnacyjna wieża z o zróżnicowanej artykulacji i ozdobnych fryzach.

Do 1524 roku to był katolicki kościół pod wyzwaniem Najświętszej Maryji Panny

Od 1524 – Ewangelicko-Luterański Kościół

Katedra Rigas Doms W chórze katedry po bitwie pod Kircholmem w 1402 roku na rozkaz hetmana Chodkiewicza pochowany został wódz szwedzk Anders Lennartsson

W katedrze znajdują się ogromne organy przedsiębiorstwa E.F. Walckera z 6768 piszczałkami o trakturze mechanicznej, datowane na lata 1883?1884.

Ambona z pocz. XVIII w. w stylu manieryzmu niderlandzkiego.

w 1547 roku, w niedzielę, przededniu Zielych Światek w wyniku pożaru spłonęła i zapadła się do środka wieża gotycka kościołu

W 1595 roku odbudowaną wieżę i ustawiono koguta na wiezy

W 1710 podczas oblężenia Rygi poważnie uszkodzony dach kościoła, przy odbudowie dach przybrał formę barokową w 1727 roku ? Kościół, przy zachowaniu gotyckich murów, przybrał powoli szatę barokową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Booking.com