Booking.com
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pomnik Wolności

Posted by on 30 sierpnia, 2011
Pomnik Wolności

Pomnik Wolności znajduje się w samym centrum Rygi, został wzniesiony ze środków ofiarowanych przez naród w okresie pierwszego niepodległego państwa łotewskiego (1918 -1940), stał się dla narodu łotewskiego świadectwem miłości do ojczyzny, przejawem tęsknoty za wolnością. W drodze do odzyskanej, wolnej Łotwy, siłę swego ducha i jedność, naród przejawia zbierając się przed Pomnikiem Wolności. Pomnik Wolności był świadkiem tak tragicznych chwil, jak również najpiękniejszych chwil zwycięstwa narodu łotewskiego, jakie stanowiły deklaracja 4. maja 1990 roku o odzyskaniu niepodległości przez państwo Łotwy oraz ogłoszenie niepodległości w sierpniu 1991 roku. Pomnik Wolności wzrusza i uczula każdego, ponieważ zawiera on oddźwięk wielonarodowy, a dla Łotysza jest to święte miejsce przejawu siły ducha narodu, miejsce – zgromadzenia w czasie najważniejszych wydarzeń państwa łotewskiego. Tradycją stało się składanie wiązek kwiatów pod Pomnikiem Wolności przez absolwentów, młode pary ślubne – jest to święte miejsce, o którym Łotysz powiada, że tutaj kamień przemawia. Kamień… modli się do Boga… Na głównej powierzchni pomnika [rzeźbiarz Karlis Żale, architekta Ernests Śtalbergs, 1931-1935], wysokość którego wynosi 42,7 m, wyrzeźbiona została dedykacja Ojczyźnie i Wolności. Stworzony przez K. Żale klasyczny obelisk stanowi wybitne dzieło sztuki, którego klasyczne piękno przejawia etyczne ideały narodu łotewskiego oraz jego wiarę w przyszłość. Kompozycję pomnika tworzą umieszczone na kilku poziomach zespoły rzeźb, odzwierciedlające w symbolicznym uogólnieniu tęsknotę narodu do wolności oraz wiekowe walki przeciwko ciemięzcom. Rzeźby, urzeźbienie ukazują symboliczne dążenia i ideały (Latplesis, Vażu ravejs (Rozrywacz oków), Latvija, Vaidelotis), wydarzenia historyczne (rok 1905, Walki przeciwko bermontowcom na Żelaznym moście). Obelisk o wysokości 19 m wieńczy 9 metrowa postać Wolności trzymająca na wyciągniętych rękach trzy złote gwiazdy, symbolizujące trzy prowincje Łotwy – Kurzeme (Kurlandia), Vidzeme (Liflandia), Latgale (Łatgalia). W celu podniesienia wyrazistości zastosowana metoda polichromii stwarza dynamikę postaci i wyrazu. Postać Wolności ukazuje się z wielu miejsc widokowych, odblaskuje w wodach kanału miejskiego.

[simple-map]56.951750159878, 24.11376178264618[/simple-map]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Booking.com